นั่งร้านราคาถูก

      บริการให้เช่านั่งร้าน ราคาถูกเริ่มต้นที่ 8 - 10 บาทเท่านั้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง 

         ซ่อมแซมต่อเติมอาคารต่างๆ

                                                                      รายละเอียดเพิ่มเติม

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                          บริการให้คำแนะนำปรึกษา                                  ติดต่อขอเช่านั่งร้าน ที่นี่